Taganemisavaldus

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm (täitke ja saatke käesolev vorm e-maili aadressile: info@skinofrenic.com üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Kellele: Vihm Investments OÜ, Väike-Ameerika 33-3, Tallinn, 10129, info@skinofrenic.com

Käesolevaga taganen/taganeme lepingust/arvest nr. ..........., mille esemeks on .................................

Tellimuse esitamise kuupäev ................/ eseme kättesaamise kuupäev .................

Tarbija nimi:

Tarbija aadress:

Kuupäev: